Return to site

Is Agile werken echt de bomb?

De balans van agile opgemaakt

Ik vind agile werken de bomb! Al zeker 10 jaar werk ik op een agile manier alleen wist ik dat natuurlijk toen nog niet. Veel managers en directeuren heb ik tot wanhoop gedreven omdat zij maar geen grip kregen op mij. Ik hou van flexibiliteit, verander snel om uiteindelijk resultaten te behalen.

Naast de voordelen die agile werken biedt, heeft het dus ook nadelen en dat weet ik als geen ander. Laat ik de balans eens opmaken en de agile voordelen ‘wegen’ de nadelen.

1| Juiste product

+ Actieve betrokkenheid van de eindgebruiker en de mogelijkheid om verandering te omarmen, zorgen dat agile werken altijd het juiste product oplevert.

- De filosofische vragen: “Wat is het juiste product?” en “Weet de klant eigenlijk wel wat hij wil?” zorgen voor wispelturig gedrag van klanten. Het continu dansen naar de pijpen van de klant kan de duur (en kosten) van een project danig verlengen.

= Een goede product owner maakt keuzes en beslist welke wensen van de klant vertaald worden naar nieuwe user stories. De product owner zorgt zo voor het juiste product, binnen budget en op tijd!

2. Aanpassingsvermogen

+ In agile wordt verandering verwacht en geaccepteerd. In agile staat de termijn vast en behoeften ontstaan ​​en evolueren als het product wordt ontwikkeld.

- In agile verandert het product tijdens de bouw. Bij de start is het onzeker wat het werk gaat opleveren. Hierdoor is er geen strakke ​​business case en geen business case betekent geen akkoord op het project.

= Hier lopen de traditionele organisatie en een agile organisatie elkaar in de weg. In agile bouw je geen uitgebreide business case maar start je met een visie. Door de visie te toetsen in de praktijk bouw je in korte iteraties de business case en besluit je continu of je door gaat of niet met het project.

3. Speed-to-market

+ Agile werkt met iteraties. Iedere paar weken is er een oplevermoment met een minimum viable product (MVP). Hierdoor ben je eerder dan anderen op de markt!

- De noodzaak om iedere iteratie een werkend product(onderdeel) op te leveren en de meedogenloosheid van iteraties, is mentaal vermoeiend.

= Iteraties met een MVP zijn kernonderdelen van agile werken en iedere iteratie kent een deadline. Een goede agile coach zorgt in het proces voor piek- en dal belasting van het team. Na iedere iteratie moet er ruimte zijn om gas terug te nemen.

4. Transparantie

+ Teams maken betere beslissingen als ze de juiste informatie hebben. Agile gaat uit van volledig open communicatie tussen iedereen die onderdeel is van het resultaat.

- Transparantie is confronterend. Wat is jouw voortgang? Wat weet jij wel en niet? Wie kan wat? Balans klant- vs. bedrijfs- vs. persoonlijk belang? Alles ligt op tafel. Teams en teamleden voelen zich ongemakkelijk bij dit soort vragen.

= Transparantie moet net als verantwoordelijkheid groeien. De agile coach begeleid dit proces en zorgt mede daardoor dat het team groeit en steeds beter wordt.

5. Risk Management

+ Iteraties met een MVP helpen om eventuele problemen vroegtijdig vast te stellen en snel te repareren. Problemen en risico’s blijven hierdoor klein.

- Door in iteraties kleine delen van een product te leveren zien teamleden minder effect van hun bijdrage. Iedere iteratie lijkt een druppel op de gloeiende plaat.

= Metrics, metrics en metrics. Slimme metrics laten en de druppels zien en het totaal effect. Bij de start van agile zijn het een paar druppels maar als het team op gang is …

6. Agile is leuker!

+ Actieve betrokkenheid en echte samenwerking maken agile teams een ideale plek om te werken. Dit leidt tot zeer gemotiveerde teamleden in high performance teams.

- Altijd dezelfde collega’s, dezelfde werkplek en focus op één product of proces maken agile saai.

= Agile komt uit de ICT wereld. Het Agile van ICT werkt niet 1op1 in een commerciële omgeving. Marketeers zijn anders. Agile moet je passend maken. Hoe? Dat is voor iedere team anders.

Agile blijft voor mij de bomb. Agile heeft veel voordelen en die wil ik omarmen. Uiteraard heeft het ook nadelen. De uitdagingen die zij met zich meebrengen moet je transparant maken en aanpakken. De product owner en de agile coach (of scrum master) spelen hier een cruciale rol.

Daarnaast moet je je niet vastbijten in één agile methodiek en agile werken gaan zien als een doel op zich. Agile is een manier van werken om je doelen te bereiken in een snel veranderende omgeving. Je moet agile zijn in je agile!

 Paul Ligtenberg | Agile coach

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly